Gebiedsoverzicht

Bijgaande overzicht geeft per gebied weer:

  • kansrijkheid van een zonneveld gezien de waarden van de omgeving
  • omvang van het gebied in hectares
  • welke belangen extra aandacht nodig hebben

download overzicht alle gebieden