Panelen op uw dak of op de grond

Dit beleidsplan gaat over grote hoeveelheden zonnepanelen die zoveel stroom opleveren dat deze aan het net wordt teruggeleverd wordt of anders wordt ingezet dan voor eigen gebruik.

 

Deze pagina gaat over zonnepanelen voor eigen gebruik. Daarmee bedoelen we dat de opgewekte stroom niet meer is dan uw jaarlijkse stroomverbruik thuis of op het bedrijf. We bespreken de regels voor:

 1. panelen op het dak
 2. panelen op de grond

1. Panelen op uw dak

Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in principe vergunningvrij (tenzij het een monumentaal pand betreft of een woning in een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht).

Ook als u geen vergunning nodig heeft, kunt u uitgaan van de volgende (stel)regels:

 • plat dak: afstand tot dakrand = minimaal gelijk aan hoogte van de panelen
 • schuin dak:
  • panelen moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven
  • panelen in of direct op het dakvlak plaatsen
  • hellingshoek panelen gelijk aan het dakvlak
 • buren mogen geen hinder ondervinden
 • regels ivm eventuele asbest

2. Als panelen niet op het dak mogelijk zijn

Heeft u geen ruimte op het dak maar wel op de grond? Ook als de opgewekte zonne-energie niet meer is dan het eigen jaarlijkse gebruik, dan dient u in overleg te gaan met de gemeente:

 • Bespreek of panelen aan de voorzijde of achterzijde binnen uw bouwvlak mogen worden geplaatst, hoe de inpassing goed kan worden uitgevoerd en wat de vergunningvereisten zijn. De buren mogen er geen hinder van ondervinden.
 • Bedrijven: de gemeente kijkt mee of u met een relatief eenvoudige procedure zonnepanelen mag plaatsen op uw terrein. Denk ook aan de mogelijkheid van het overkappen van uw parkeerterrein met een zonnedak.

Zonnekaart Stichtse Vecht

De zonnekaart geeft voor alle daken aan in welke mate ze gunstig zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Naar Zonnekaart Stichtse Vecht

Energieloket Stichtse Vecht

Als u panelen op eigen dak of in de tuin wilt, dan kunt u hiervoor hulp krijgen bij het Energieloket Stichtse Vecht. Dit maakt deel uit van een initiatief samen met de andere gemeenten in de regio.

Naar 'jouw huis slimmer'

Panelen op een andere locatie

Als u geen mogelijkheden ziet voor panelen op uw dak of bij uw woning of bedrijfsgebouw, kunt u meedoen aan gezamenlijke zonne-projecten. De energiecoöperatie die u samen vormt kan, bij voldoende omvang, gebruik maken van bestaande landelijke regelingen zoals de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Meer over samen panelen aanschaffen