Stand van Zaken Beleidsvisie Zonnevelden in Stichtse Vecht

Over deze online beleidsvisie Zonnevelden:

  • de gemeenteraad heeft deze visie vastgesteld op 15 december 2020.
  • een beleidssamenvatting vindt u onder visie Stichtse Vecht.
  • een toelichting op de benodigde opwek van stroom (en hoeveel hectare zonnevelden dit behelst als er geen grote zonnedaken gerealiseerd zouden worden), vindt u op de pagina ‘klimaatdoel‘.
  • de rest van de website beschrijft de waarden van het buitengebied die de gemeente wil beschermen (omgeving, omwonenden) en biedt informatie voor initiatiefnemers.
  • het aanvraagproces en de beoordelingswijze voor zonneveld initiatieven worden vastgelegd begin 2021.
  • de gemeente zal daarbij op diverse fronten voorwaarden stellen bij de aanvraag van zonnevelden.
  • de gemeente levert een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie, zie onderaan de pagina klimaatdoel.

In het submenu vindt u tevens in het kort de visie van de provincie, beide waterschappen en overige stakeholders die zijn gesproken bij het opstellen van dit beleidsplan.