Kansenkaart: inpassing zonnevelden in omgeving

Waar zijn zonnevelden goed, beperkt of niet in te passen? Onderstaande ‘kansenkaart zonnevelden’ is gebaseerd op de gesprekken met (belangen)organisaties en met inwoners. De kaart gaat over de wenselijkheid van een zonneveld in een bepaald gebied.

De kaart geeft niet aan waar een zonneveld rendabel is financieel gezien. De kaart houdt bijvoorbeeld geen rekening met waar de aansluitpunten zijn voor elektriciteit. Op dit moment wordt er nog niet met toekomstige woningbouw rekening gehouden.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie worden dergelijke maatschappelijke opgaven integraal bekeken.

Als de kaart niet opent in het vak hieronder, dan vindt u de kaart hier.

 

Hoe werkt de kaart?

  • Klik op een gebied. Een schermpje verschijnt met een link naar de gebiedspagina met uitleg over de ‘kansrijkheid’ voor zonnevelden
  • Een ‘groen gebied’ betekent níet dat op iedere locatie daarbinnen zonnevelden toegestaan zijn. Zie de tekst met uitleg van de kleuren onder de kaart. De gemeente heeft altijd het recht een aanvraag voor een zonneveld beargumenteerd af te wijzen, ook in een ‘groen gebied’.
  • Er zijn extra kaartlagen aanklikbaar op het gebied van cultuurhistorie, natuur, etcetera onder het pijltje > linksboven op de kaart.

Kansenkaart ( klik op > linksboven voor legenda met extra kaartlagen)

Betekenis van de kleuren op de kansenkaart

De kansenkaart bevat exact ingetekende gebieden. De grenzen en de kleuren (kansrijkheid) zijn echter bedoeld als RICHTSNOER.  Daadwerkelijke kansrijkheid en inpassing vindt plaats per initiatief op een specifieke locatie.

De kaart geeft alleen een eerste indruk van de kansrijkheid met slechts één kleur per gebied:

  • Groen gebied: de gemeente denkt in principe mee of uw plan met een goede inpassing in de omgeving mogelijk is. Aanvragen voor zonnevelden worden altijd apart getoetst. Het dus niet zo dat een aanvraag voor een zonneveld op een groene locatie per definitie wordt toegewezen. Sommige kavels zijn ongeschikt ook in een groen gebied. Initiatiefnemers dienen omwonenden te betrekken bij het voorbereiden van projecten, in samenspraak met de gemeente.
  • Oranje gebied: de gemeente denkt kritisch mee met uw plan want de inpassing in de omgeving vergt extra aandacht. Soms is er alleen ruimte voor kleinschaliger zonnevelden, uit het zicht, langs de randen van het gebied of is er een bijzondere vorm van inpassing nodig. Een deel van de kavels is geheel ongeschikt.
  • Lichtrood gebied: de gemeente acht de kans van slagen laag. Maar het is niet zo dat u geen aanvraag in mag dienen. Een vergunningaanvraag kan ook in een rood gebied succesvol zijn als de initiatiefnemer goede oplossingen voor de (vaak grote) bezwaren in dat gebied.
  • Donkerrood gebied: hier is sprake van Natura2000. De provincie staat hier geen zonnevelden toe. Een aanvraag indienen is niet zinvol.