Nieuwer ter Aa: beperkt geschikt

In een deel van dit gebied zijn beperkt kansen voor zonnevelden:

 • er is ruimte op open graslanden, liefst zo dicht mogelijk bij de A2, kavelvolgend of eventueel evenwijdig aan de snelweg
 • nabij afslag Breukelen (landschap is al verstoord door infra)
 • een groep bewoners in het dorp Nieuwer ter Aa werkt aan een klimaatneutrale dorpskern

Beperkingen:

 • snelwegpanorama (uniek uitzicht vanaf snelweg)
 • zeer oud waardevol landschap rond de Aa en Angstel
 • gebied valt onder weidevogelrandzone
 • 100 meter afstand houden van Ecologische VerbindingsZones, van de Aa,  recreatieve paden en Oukoperwetering, Kasteel Ruwiel

Een toelichting op de randvoorwaarden voor zonnevelden in dit gebied leest u hieronder.

Open Landschap
Agrarisch landgebruik
weidevogelrandzone
wens inwonersgroep klimaatneutraal
Cultuurhistorie

Randvoorwaarden zonnevelden

In dit gebied zijn beperkt zonnevelden denkbaar. Voorwaarden zouden kunnen zijn:

 • 100 meter zone vrijhouden rond alle Ecologische Verbindingszones en recreatieve paden, inclusief rivier de Aa en de Oukoopse Wetering
 • liefst zo dicht mogelijk tegen de A2 aan
 • lage opstellingshoogte ter bescherming van het open uitzicht
 • volgens natuurlijke verkaveling tenzij er een strakke lijn evenwijdig aan en dichtbij de A2 mogelijk is
 • niet bedoeld wordt: direct aan de snelweg want daar heeft Rijkswaterstaat een natte Ecologische Verbindingszone aangelegd
 • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur met extra aandacht voor weidevogels en het snelwegpanorama
 • bewonersparticipatie met Nieuwer ter Aa en andere inwoners van het gebied is een randvoorwaarde

Karakter gebied rond Nieuwer ter Aa

Nieuwer ter Aa is genoemd naar het verdwenen Huis ter Aa. Het ligt langs de toenmalige rivier De Aa die tot 1700 de handelsroute was overgaande in de Angstel. Toen een meander in de Vecht doorbroken werd, werd de Vecht de grote transportader.

 

Nieuwer ter Aa valt binnen de oude Hollandse Waterlinie. Nu ligt het tamelijk geïsoleerd, maar tot de aanleg van de A2 en het Amsterdam Rijn kanaal was het verbonden met de Vechtstreek. Over Holland liep door tot tegen Nieuwer ter Aa aan. Ook liep ten noorden van Nieuwer ter Aa een spoorlijn van Haarlem naar station Nieuwersluis. Deze was tot in de jaren ’60 nog in gebruik. Bekend is ook het voormalige kasteel Ruwiel, waar nu alleen de kasteelboerderij nog van bestaat.

 

De Aa is een belangrijke ecologische verbindingszone. Langs de A2 heeft RWS een zone als natte ecologische verbindingszone ingericht (omgekeerd land).