Rondom Nieuwersluis: niet kansrijk voor zonnevelden

Rondom Nieuwersluis zijn zonnevelden niet kansrijk want:

  • cultuurhistorie rondom het fort is nog geheel onverstoord: schootsvelden, beschermd dorpsgezicht, inundatieveld, kruising oude en nieuwe Hollandse Waterlinie
  • biotopen (historische) buitenplaatsen
  • Natuur Netwerk Nederland (daarom: aantonen dat impact op natuur beperkt is)
  • beschermd dorpsgezicht noord van Nieuwersluis
  • wellicht enige mogelijkheid voor zonneveld binnen ‘groene contouren‘ (gewenste natuur)

Vanwege de erfgoedstatus van de Hollandse Waterlinie (zie ‘cultuurhistorie‘), is de kansrijkheid op dit moment heel laag. Neem in een vroeg stadium contact op met de gemeente bij een eventueel zonne-initiatief.

Meer over NNN leest u hieronder.

zie ook 'waterlinie'

NNN en Groene contouren

Zoals beschreven op de pagina ‘natuur‘ zijn er wensgebieden voor natuur waar op dit moment geen financiering voor is. In het gebied ten westen van Nieuwersluis liggen twee van dergelijke groene contouren. Wellicht zijn er mogelijkheden om met opbrengsten van zonnepanelen op kortere termijn, de natuuropgave te financieren op een langere termijn.