Participatie is verplicht

Als een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente, dan wordt er eerst over de kansrijkheid gesproken. Pas daarna zal de gemeente het initiatief naar buiten brengen.

 

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden betrokken zijn bij zonnevelden. De initiatiefnemer moet een participatieplan opstellen aan het begin van het proces. Dit moet beschrijven welke mogelijkheden omwonenden en bedrijven hebben om te participeren in de ontwikkeling (proces participatie) en opbrengst (financiële participatie) van het zonneveld. De initiatiefnemer moet laten zien op welke wijze hij toewerkt naar het gemeentelijke doel van 50% lokaal eigendom.

 

Als u dichtbij het initiatief woont of uw bedrijf heeft, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘projecttafel’ of andere vorm van inwonersoverleg (proces participatie).

Voor andere inwoners en bedrijven in Stichtse Vecht: u moet de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een project als mede-investeerder. Er zijn daarbij allerlei mogelijkheden waarbij daadwerkelijk sprake is van lokaal eigendom (financiële participatie), inclusief de zeggenschap die daar bij hoort.