Verplichting: inwoners en bedrijven de kans geven mee te investeren (lokaal eigendom)

De gemeente verplicht initiatiefnemers om ook op financieel vlak lokale participatie te organiseren. Sterker nog, de gemeente streeft 50% lokaal eigendom na zoals benoemd staat in het landelijke Klimaatakkoord.

 

Initiatiefnemers moeten bewoners en bedrijven in het gebied (of zelfs de gehele gemeente) de kans geven om mee te investeren in, én mee te verdienen aan het project. Door de lasten en de lusten te verdelen, wordt de lokale betrokkenheid bij het zonneveld vergroot. Oftewel: er is ruimte voor óók een positief gevoel naast het onmiskenbare feit dat het zonneveld een verandering betekent voor het landschap.

Agenda van de projecttafel

De initiatiefnemer moet bespreken met lokale partijen en omwonenden op welke manier minimaal 50% lokaal eigendom én zeggenschap haalbaar is.

Denk voor financiële participatie aan mogelijkheden zoals:

 • lokale energie coöperatie (grondeigenaar/exploitant en omgeving zijn samen eigenaar)
 • aandelen/obligaties uitgeven aan omwonenden en inwoners van de gemeente
 • aandelen/obligaties uitgeven aan derden buiten de gemeente
 • postcoderoos

Deze worden hieronder toegelicht.

 

NB! De mogelijkheid van een gebiedsfonds wordt gezien als een deel van procesparticipatie aangezien dit ten goede komt aan de directe omgeving van het zonneveld. Een deel van de winst komt dan beschikbaar om bijvoorbeeld de dorpskern of buitengebied te investeren.

Een collectief zonneveld

Bij voorkeur legt de grondeigenaar of exploitant een zonneveld aan samen met geïnteresseerde omwonenden. Vaak wordt daarbij wel de expertise van een projectontwikkelaar of adviseur betrokken.

 

U kunt een nieuwe energiecoöperatie starten specifiek voor dit zonneveld. Ook kunt u afspraken maken met een bestaande energiecoöperatie. De startinvestering kan een combinatie zijn van eigen vermogen, een lening van bijvoorbeeld een bank, van crowd funding, etc.

 

De coöperatie kan haar investering terugverdienen door, naast het verkopen van de groene stroom, gebruik te maken van:

 • Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE-Plus)
 • Regeling Verlaagd Tarief (‘Postcoderoos’) – NB! De regelgeving voor de Postcoderoos gaat veranderen.

Gebruik maken van crowd funding

Voorbeeld vanuit Friesland:

 • lokaal energiebedrijf Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) investeert in het zonneveld
 • daarnaast investeren bewoners en bedrijven uit de omgeving
 • een optie is om ook mensen van buiten de regio toe te staan om mee te investeren via een landelijk investeringsplatform
 • een voorbeeld is het crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen (deze staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten)
 • als u investeert in zonnepanelen via crowdfunding dan staat dit helemaal los van uw eigen huis of bedrijf en uw eigen energieverbruik. U kunt ook nog zonnepanelen op uw eigen dak leggen of op een collectief dak

Combi van Postcoderoos en reguliere investering (Nieuwegein)

Een voorbeeld van binnen de regio:

E-Lekstroom is een energie coöperatie die energieprojecten wil starten in Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Zij openden op 7 maart 2018 het eerste en grootste zonnepark in Midden-Nederland: Solarpark Galecop.

 • 1200 panelen worden aangeboden aan bewoners en kleine bedrijven in de omgeving
 • via de Postcoderoos (project website)
 • 300.000 kWh groene stroom
 • deze panelen zijn eind 2018 geplaatst

In de eerste ronde is geplaatst met reguliere financiering:

Gebiedsfonds

Een gebiedsfonds komt ten goede aan de directe omgeving en zien wij daarom als een vorm van procesparticipatie. Dit geeft geen invulling aan financiële participatie voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente.

Ludieke vormen van financiering

Zonnevelden vanuit het initiatief van bewoners en bedrijven van Stichtse Vecht, zouden ook op een ludieke manier gefinancierd kunnen worden. Een voorbeeld is een actie bij de avondvierdaagse in Nijmegen. Aan bezoekers gevraagd om ‘een biertje’ te doneren. Met het opgehaalde geld worden diverse stallen in de omgeving van zonnepanelen voorzien. Met de groene stroom die wordt opgewekt, worden de Vierdaagsefeesten de komende jaren energieneutraal.