Is er inspraak mogelijk op dit beleidskader Zonnevelden?

Dit beleidskader heeft geen formele juridische status. Het biedt wel inzicht in hoe de gemeente denkt over ruimte voor zonnevelden. De gemeenteraad heeft dit kader vastgesteld op 15 december 2020. Daarbij was ruimte voor insprekers.

 

Inwoners en bedrijven in Stichtse Vecht hebben in 2019 de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan één van de drie gespreksavonden. Eind 2020 en begin 2021 worden er diverse vormen van participatie georganiseerd in voorbereiding op de Omgevingsvisie, waar ook zonnevelden op de agenda staan.

 

Na vaststelling door de gemeenteraad blijft het beleidskader een dynamisch document dat steeds wordt aangevuld met relevante informatie.

U bent altijd welkom om contact op te nemen met de gemeente.

Is er formele inspraak mogelijk op een initiatief voor een zonneveld?

Ja. Initiatieven voor zonnevelden doorlopen de gebruikelijk aanvraagprocedure voor een Omgevingsvergunning. Vaak is er een aanpassing nodig op het bestaande bestemmingsplan. Deze stappen worden gevolgd:

  1. De initiatiefnemer dient een principeverzoek in. De gemeente buigt zich over de plannen en reageert naar de initiatiefnemer. Deze fase is niet openbaar.
  2. Als daarna de initiatiefnemer een vergunningaanvraag indient, dan wordt deze formeel bekend gemaakt. Bekendmaking is via de reguliere kanalen én op deze website (op de pagina over het betreffende gebied).
  3. U kunt inspreken via de formele route. Direct omwonenden met zicht op de beoogde locatie worden direct en actief betrokken door initiatiefnemer. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeentelijke gebiedscoördinator.
  4. Het aanvraagproces voor de initiatiefnemer vindt u hier.