Polder Garsten: geschikt

Deze polder is op veel punten geschikt voor zonnevelden.

 

Klik op de foto voor een uitvergroting.

Open landschap
agrarisch landgebruik en laag inwonersaantal

Voorwaarden voor zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

Er liggen kansen in dit gebied. Voorwaarden kunnen zijn:

  • zonnevelden volgen de kavels en andere landschapsstructuren
  • installaties mogen maximaal 1,5 meter hoog zijn waar sprake is van een waardevol uitzicht
  • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur
  • eventuele afscherming wordt overlegd met direct omwonenden

Karakter Polder Garsten

Polder Garsten bestrijkt een gebied van 270 hectare. De bevolkingsdichtheid van de polder is zeer laag.

 

De Vechtplassencommissie beschrijft dit gebied als volgt:

In de Garsten-en Hoekerpolder liggen een aantal fruitbedrijven die nauwkeurig de bestaande verkavelingspatronen volgen. Op dezelfde wijze als de fruitbedrijven zouden ook een aantal percelen ingericht kunnen worden als zonneveld. Ook deze zouden het bestaande verkavelingspatroon nauwkeurig moeten volgen. Een goede afscherming met bosschages is  uiterst belangrijk.