Polders Binnenweg en Buitenweg: voorlopig niet geschikt

Polder Binnenweg en Polder Buitenweg zijn voorlopig niet geschikt voor het plaatsen van zonnevelden. Alleen wanneer een zonneveld huidige bebouwing vervangt, zouden er mogelijkheden kunnen zijn. Zorgvuldigheid is geboden omdat:

Polder Binnenweg:

 • gelegen is naast Natuurnetwerk Nederland (NNN)
 • een bijzondere grondwaterkwaliteit heeft
 • ligt in de schootsvelden en inundatiegebied van Fort de Gagel

Polder Buitenweg:

 • deels inundatiegebied NHW, enkele tankgaten
 • open landschap tussen Utrecht en Maarssen = zichtas vanaf Slot Zuylen
 • natuurwaarden (Natuurnetwerk Nederland nabij Vecht)
 • ontwatering molenpolder (Nedereindsevaart)

Een toelichting hierop leest u hieronder.

open gebied tussen Utrecht en Maarssen
schootsvelden inundatiegebied NHW
nabij NNN en bijzonder grondwater

Kanttekeningen zonnevelden

Zonnevelden in schootsvelden worden opnieuw afgewogen vanwege de werelderfgoed nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ligging van Polder Binnenweg aan noordelijke zijde van het Fort en de innundatievelden (Polder Buitenweg) zijn daarbij van belang. Openheid is één van de belangrijke kernkwaliteiten van dit gebied.

 

Stel dat er in overleg met de provincie een zonneveld mogelijk is in deze twee polders (bijvoorbeeld omdat het huidig, verstorend grondgebruik vervangt) dan zijn dergelijke voorwaarden denkbaar:

 • maximale hoogte is 1 meter vanwege openheid
 • meewerken aan recreatieve verbinding tussen Fort de Gagel en Maarsseveense passen
 • meewerken aan ecologische verbinding
 • geen verslechtering grondwaterkwaliteit
 • verkaveling volgen (generieke voorwaarde)
 • afscherming in samenspraak met omwonenden (generieke voorwaarde)

Karakter van Polder Binnenweg

De Vechtplassencommissie beschrijft deze polder als volgt:

Tussen de Westbroekse Binnenweg en de Gageldijk ligt een kleine polder met een onduidelijke structuur en verspreid liggende bebouwing. De polder is in gebruik als agrarisch gebied, in de polder ligt een perceel glastuinbouw.  Aan de westkant sluit de polder aan bij het recreatiegebied van de Grote Maarsseveenseplas. Door de ligging is het relatief makkelijk om bosschages aan te leggen waardoor de polder Gagel en de Molenpolder voldoende beschermd worden.

Karakter van Polder Buitenweg

Polder Buitenweg wordt tegenwoordig doorsneden door de Zuilense Ring. Polder Buitenweg was de eerste opstrekkende ontginning vanaf de Vecht die gevolgd werd door nog drie slagen. Het liep nog ten noorden van de Westbroekse Binnenweg door. De belangrijk deel van de polder viel onder landgoed Oud Zuilen.

In de polder staan twee watermolens. De kleine molen beheert het water in de polder zelf. De grote molen verzorgt de grote kwelafvoer dat van de achterliggende polders werd toegevoerd via de Nedereindsche Vaart. Het water is, vanwege de kwel van de Heuvelrug, uitzonderlijk schoon.