Rondom Kortrijk: deels geschikt

Tijdens gespreksavonden gaven deelnemers dit gebied aan als ‘kansrijk’ dus groen. De gemeente kiest voor een opdeling boven en onder Kortrijk. De beperking in het zuidelijke deel zit hem met name in:

  • ecologische verbindingszone richting overzijde snelweg/kanaal
  • het laatst overgebleven unieke doorzicht van de Utrechtse Heuvelrug in het oosten tot het lage westelijke veenweidegebied

Kansen worden met name gezien:

  • langs het spoor Breukelen – Woerden
  • nabij het trafostation Kortrijk
  • langs de A2

Zie randvoorwaarden zonnevelden en karakter van het gebied hieronder.

open landschap
agrarisch landgebruik
Weidevogels en andere natuur

Randvoorwaarden zonnevelden

Er liggen mogelijkheden voor zonnevelden. Voorwaarden kunnen zijn:

  • beperkte hoogte van de installatie om het bovengenoemde unieke doorzicht te beschermen
  • geen zonnepanelen nabij bovengenoemde ecologische verbindingszone
  • onderzoek naar (mogelijkheden voor) weidevogels op het kavel en in een zone van 300 meter eromheen
  • kansen voor strook langs spoorlijn Breukelen – Woerden

Karakter van dit gebied rond Kortrijk

[volgt]