Vecht, buitenplaatsen & rivierdorpen: grotendeels niet geschikt

Er is aan beide zijden van de Vecht zeer beperkt ruimte voor zonnevelden. Er ligt een grote druk op dit gebied:

 • veel recreatie vanuit stad en dorpen over en langs de Vecht
 • cultuurhistorie ((historische) buitenplaatsen, tuinen en parken, beschermde dorpsgezichten
 • landschap: doorzichten naar de achterliggende gebieden
 • natuurwaarden

Mogelijkheden die er wél zijn:

 • panelen voor groene stroom voor eigen gebruik (energieneutraal landgoed)
 • klein zonneveld (bijvoorbeeld als financieringsbron voor instandhouding buitenplaats)
 • voorkeur: niet zichtbaar vanaf de Vecht en andere belangrijke (recreatieve) verbindingen
 • voorkeur: ingepast binnen coulissenlandschap
 • minimaal op 100 meter afstand van NNN/Natura2000 gebied
 • bij uitzondering plaatsing in NNN mogelijk
 • voorrang geven voor opties op daken en dichtbij bebouwing

 

De Vechtstrook zelf heeft daarom een rode kleur terwijl evenwijdig (aan de ‘achterzijde’ van de buitenplaatsen) een oranje strook is ingetekend. Deze scheiding tussen rood is ter indicatie getekend, evenals de andere gebiedgrenzen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de kaarten in dit beleidskader.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Buitenplaatsen
Recreatie
Natuur

Voorwaarden zonnevelden

In de rode strook direct langs de Vecht is eigenlijk geen ruimte voor een zonneveld, behalve wellicht

 • grondgebonden panelen die alleen stroom voor eigen gebruik opwekken (dit noemen we in deze website geen ‘zonneveld’).

In de oranje strook ten oostzijde van de Vechtstrook is wellicht met zeer zorgvuldige inpassing ruimte voor enkele kleinschalige zonnevelden:

 • als het zonneveld geen bestaand waardevol doorzicht wegneemt
 • beperkte hoogte (richtsnoer 1 meter) tenzij de panelen naast hogere bebouwing/beplanting liggen
 • voorkeur voor inpassing binnen coulissenlandschap
 • overweeg het toevoegen van een recreatieve en/of educatieve functie
 • samenspraak provincie en gemeente nodig vanwege cultuurhistorie in brede zin, UNESCO Wereld Erfgoed nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie, Natuurnetwerk Nederland en Natura2000, ‘gave’ landschappen

Karakter Vecht, landgoederen, buitenplaatsen, rivierdorpen

Parels van de Vecht

Van de 12 dorpskernen ligt driekwart langs de rivieren de Vecht, Aa en Angstel. Langs de Vecht zijn dit: Nigtevecht, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Breukelen, Maarssen-Dorp en Oud Zuilen. Elke kern is anders, vanwege de historische ontwikkeling en bijzonderheden in de ruimtelijke opbouw. Samen vormen de dorpen een afspiegeling van de eeuwenlange geschiedenis van de streek.

 

Buitenplaatsen

Dit gebied bestaat uit diverse buitenplaatsen en een zone eromheen. Deze worden ‘biotopen’ genoemd. Het totale gebied is van grote cultuurhistorische waarde en wordt veel gebruikt voor recreatie (met name wandelaars). De buitenplaatsen vormen een landschap opgebouwd uit particuliere tuinen en bestemd als woongebied voor een stedelijke doelgroep.

Door diverse oorzaken is er op de buitenplaatsen sprake van herbestemming en bebouwing. Er is veel vraag naar permanente bewoning wat samengaat met tal van andere functies (natuurontwikkeling, toerisme en recreatie, landbouw).

Lees meer onder ‘cultuurhistorie‘.