Hollandse Waterlinie: vrijwel niet geschikt

Gebieden rond forten van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn niet of zeer beperkt geschikt voor zonnevelden vanwege het unieke karakter van de diverse forten, de schootslijnen en inundatievelden als deel van de Hollandse Waterlinie.

 

Er is zeer beperkt een mogelijkheid voor zonnepanelen. Als er een zonneveld mogelijk is dan zal de opstelling de beleefbaarheid van deze cultuurhistorische locaties moeten versterken.

 

Voor wat betreft de Nieuwe Hollandse Waterlinie is er voor ieder zonneveld in een schootsveld (kringen van 300, 600 en 1000 meter) en inundatieveld een nauwe afstemming nodig met de provincie en de gemeente vanwege de wereld erfgoed nominatie bij Unesco.

 

Een toelichting hierop leest u hieronder en op de pagina ‘cultuurhistorie‘.

Waterlinie
Recreatie
Deels open landschap

Voorlopig standpunt zonnevelden in relatie tot de Hollandse Waterlinie

 • Zonnevelden zijn wenselijk om de klimaatdoelen te behalven
 • Zonnevelden zijn niet wenselijk binnen de schootsvelden en inundatievelden rondom de forten van de Hollandse Waterlinie. Ook de hoofdverdedigingslinie is van belang
 • Gezien de wens om de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed gemarkeerd te krijgen, is een uitgebreid afstemmingstraject nodig tussen de  initiatiefnemer van het zonneveld, de gemeente en de provincie.
 • Op de kaart behoren de lichtblauwe inundatiegebieden bij de Nieuwe linie.
 • Diverse inundatiegebieden liggen in Natura2000, overige NNN of weidevogelkerngebied, waar zonnevelden om die reden al niet wenselijk zijn.
 • U kunt de kringen, inundatievelden en hoofdverdedigingslinie nader bestuderen door te klikken in de legenda op de kansenkaart.

Voorbeelden kleine toepassingen van zonnepanelen

 • Plaatsing van een serie panelen kan worden overwogen (door provincie, gemeente en initiatiefnemer) in directe relatie tot een fort. Denk aan:
  • het tonen van de schootsvelden waarbij panelen als kunstobject worden vormgegeven
  • kleine opstelling die energie voor eigen gebruik opwekt (klimaatneutraal fort)
  • oplaadplek elektrische fietsen
 • In alle gevallen mogen grondgebonden panelen niet hoger dan 1 meter worden geplaatst tenzij ze gekoppeld zijn aan hogere beplanting of bebouwing
Lees meer over de Kringenwet

Karakter van de Hollandse Waterlinie - verleden

De Oude Hollandse Waterlinie (OHW) en Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zijn wereldwijd bekend als typisch Hollandse verdedigingswerken, gebaseerd op de beheersing van het water. De linies vormen een strategisch landschap met een ingenieus watersysteem van dijken, kanalen, sloten, sluizen etc. om grote stukken land onder water te kunnen zetten en daarmee ontoegankelijk te maken voor de vijand. Op accessen (doorgangen) en nabij strategische punten werd de linie versterkt met forten en andere militaire werken.

 

De foto’s hieronder tonen (v.l.n.r.) de forten bij Tienhoven en Nieuwersluis en het Werk bij Maarsseveen.

Karakter Hollandse Waterlinie - heden

De linie is erfgoed geworden en getransformeerd tot recreatiegebied met allerlei voorzieningen. Door de landschappelijke samenhang lenen de waterlinies zich uitstekend voor fiets-, wandel- en vaarroutes. De forten zijn herbestemd tot vergaderlocatie, stilteplek, kunstencentrum, bierbrouwerij of plek om te overnachten. De forten Tienhoven en Hinderdam zijn natuurgebieden waar, net als in de vele nog overgebleven groepsschuilplaatsen, zeldzame fauna huist.