Noord en west van Loenen: grotendeels geschikt

Er is ruimte in het gebied ten noorden en westen van Loenen. Dit zijn de delen van vooral de Polder Holland (en in mindere mate de Polder Sticht) die ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal liggen.

Deze ruimte geldt voor het gebied ten noorden van de kringen rond het fort en het beschermde dorpsgezicht van Nieuwersluis.

Een beperking wordt gevormd door:

  • buitenplaatsen, tuinen, parken en biotopen aan de westzijde van de Rijksstraatweg
  • golfbaan
  • Natuurnetwerk Nederland

 

Een mogelijkheid is om de kansen voor natuurontwikkeling in combinatie met zonnepanelen in Groene Contouren te onderzoeken (gebieden waar de NNN situatie gewenst is op termijn).

Open landschap
agrarisch landgebruik
NNN en groene contouren
Buitenplaasten en Beschermd dorpsgezicht Nieuwersluis

Voorwaarden voor zonnevelden

Er liggen enige mogelijkheden voor zonnevelden.

  • op de agrarische gebieden
  • op biotopen die niet als buitenplaats in gebruik zijn: goed ingepaste kleinschalige zonne-energie (opwekking voor eigen gebruik of bedoeld als financieringsbron voor  instandhouding of herinrichting van het terrein)
  • hetzelfde geldt voor zonnevelden op het golfterrein
  • gecombineerde ontwikkeling van natuur en zonnevelden in groene contour

Natuur en beschermd dorpsgezicht

U kunt klikken op de kaart hiernaast voor een uitvergroting van de kaart met daarop:

  • beschermde Dorpsgezicht van Nieuwersluis (grijsbruin)
  • groene contouren (groen)
  • Natuurnetwerk Nederland (rood)