Rendement halen uit de zon; crux is het stroomnetwerk

Zonnevelden zijn interessant voor wie wil en kan investeren. De grote bottleneck zit hem op dit moment in het electriciteitsnetwerk. Als een aanvraag voor een zonneveld is goedgekeurd, kan de netbeheerder extra aansluitcapaciteit gaan verzorgen.

Met name in het noorden van het land zijn gebieden met lange wachttijden voor grotere zonnedaken en zonnevelden.

info voor initiatiefnemers

Prijzen omlaag en investeren binnen de regio

Deze markt is snel volwassen geworden door de vele zonnepanelen geplaatst op daken en ook op land. De prijs per paneel wordt steeds lager. De technieken verbeteren nog steeds waardoor één paneel steeds meer stroom opwekt.

Door lokale installateurs in te zetten, lokale inwoners en bedrijven te laten investeren en geen olie en kolen meer uit het buitenland te kopen, steunen we onze eigen regionale economie.

Subsidies en fiscale regelingen nog wel nodig

Voor een goede rendabele business case is hulp van de overheid noodzakelijk:

  • Initiatiefnemers maken vaak gebruik van de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) die voor 15 jaar zekerheid biedt. Ook kan de Energie Investerings Aftrek (EIA) interessant zijn.
  • Inwoners kunnen gezamenlijk investeren door een coöperatie te vormen en SDE aan te vragen. De Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos) (investering terugverdienen via de eigen energierekening) is op dit moment onzeker.
  • Wanneer de panelen stroom voor eigen gebruik opwekken, geldt voor kleinverbruikers de komende jaren nog dat je mag ‘salderen’. Dit betekent dat je de jaarlijkse opgewekte zonnestroom volledig mag aftrekken van je ingekochte stroom. Kleinverbruikers hebben een netaansluiting van maximaal 3*80 Ampere. In de toekomst ontvang je een lager bedrag voor de stroom die je teruglevert aan het net. Het is verstandig om zoveel mogelijk stroom zelf te gebruiken op het moment dat de zon schijnt.

Grootschalig is niet altijd rendabeler

Bij grootschaliger opstellingen geldt vanzelfsprekend een inkoopvoordeel en het spreiden van de kosten van overhead en kosten van onderhoud.

Maar een groter zonneveld heeft ook meer of dikkere electriciteitskabels nodig. Dit is van groot belang als de afstand tot het spanningsstation groot is. De projectontwikkelaar houdt hier rekening mee en rekent een gunstige omvang van het zonneveld uit op die locatie.

Aansluiting elektriciteitsnet is beperkende factor

Zoals gezegd is de business case sterk afhankelijk van de netaansluitingskosten. Deze kosten hangen af van de afstand tot de bestaande aansluitingen en of deze verzwaard moet worden.

De netbeheerder MOET de aansluiting realiseren, op kosten van de initiatiefnemer.

Voor de initiatiefnemer maar ook voor de netbeheerder is het gunstig als de opgewekte stroom zoveel mogelijk lokaal wordt benut. Behalve netverzwaringskosten, wordt zo ook transportverliezen voorkomen (schatting: 3%). Vanwege de situatie in de noordelijke provincies, wordt lokale opslag steeds aantrekkelijker. Nieuwe wegen worden gezocht. Stroom kan bijvoorbeeld worden benut voor de productie van waterstof als energiedrager.

Ook in veel gebieden in Stichtse Vecht is de netaansluiting een belangrijk aandachtspunt vanwege de afstand, wat zorgt voor hoge kosten en proceduretijd. Een groep gemeenten en de Provincie Utrecht werken samen met netbeheerder Stedin om te bezien hoe een toekomstbestendig net er uit zou moeten zien (‘New Grid on the Block’).

De beperkte capaciteit van het net speelt niet alleen voor zonnevelden maar ook voor grotere zonnedaken. Het komt nu al voor op zeer zonnige momenten dat de zonnesystemen van grotere (agrarische) daken even worden afgesloten van het net omdat ze anders de netspanning teveel zouden beïnvloeden.

Bijkomende voordelen van zon naast financieel rendement

Ook als er in sommige gevallen maar een beperkt financieel rendement is, zijn er diverse andere argumenten om toch te investeren in een zonneveld: