Hoeveel zonnevelden en hoe groot?

De gemeente zet vanwege het gemeentelijke klimaatdoel in op energiebesparing, duurzame warmte, en zonne-energie op alle grote en kleine geschikte daken en andere bebouwde locaties. Dan blijft er nog een flinke energievraag over. Deze kun je met zonnevelden opwekken.

 

In Nederland zijn er in de eerste jaren vooral zonnevelden tussen de 1 en 10 hectare gerealiseerd. Er verschijnen nu ook grotere velden zoals onderaan deze pagina beschreven.

 

Termen als klein- en grootschalig worden gebruikt afhankelijk van de context. Ze zijn niet landelijk vastgelegd. Wat in Groningen kleinschalig is, kan in Stichtse Vecht als grootschalig ervaren worden. Dit hangt ook sterk van het omringende landschap af.

Een hectare....

 • is 100 bij 100 meter
 • is ongeveer 1,5 voetbalveld
 • daarop passen minimaal 2200 panelen (tot zelfs 5000 afhankelijk van de opstelling)
 • deze wekken minimaal 600.000 kWh op
 • dat is voldoende stroom voor minimaal 175 huishoudens

Voorbeeld bij Leeuwarden (circa 0,5 ha)

Zonnepark Hemriksein is in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen

 • ingepast vóór de bestaande bomenrij in een driehoeksvorm
 • binnen een deel van het ‘klaverenblad’ van de N31
 • verwachte jaaropbrengst is 365.000 kWh
 • voldoende groene stroom voor ongeveer 115 huishoudens

Vanuit de lucht lijkt deze installatie een veel grotere impact te hebben op het landschap dan vanaf de grond.

 

 

 

 

Voorbeeld in Marum (8 hectare)

De afbeelding visualiseert het zonnepark in Marum:

 • bijna 8 hectare
 • 28.500 panelen
 • 7,4 miljoen kWh zonnestroom per jaar

Aan de korte zijde is te zien hoe een graswal de panelen aan het zicht onttrekt.

Zonneveld op Ameland (10 hectare)

Ook in Ameland zijn de panelen aan het zicht onttrokken door middel van een graswal. Andere gegevens:

 • 10 hectare
 • 23.000 panelen
 • 5,6 miljoen kWh zonnestroom per jaar
 • hoogte: 1,80 meter

 

Voorbeelden: twee grote parken

Emmen – zonnepark Oranjepoort:

 • 110.000 zonnepanelen
 • 38 hectare
 • ruim 30 MWpiek
 • stroom voor ruim 9.000 huishoudens
 • CO2 reductie: 15.000 ton per jaar
 • locatie: tussen twee bedrijventerreinen
 • plannen voor omzetting deel van de stroom naar waterstof

Budel – zonnepark Nyrstar:

 • 60 hectare
 • 44 MWpiek
 • stroom voor ongeveer 16.000 huishoudens
 • 48 miljoen kWh
 • investering: 36 miljoen euro