Schuin op stellage

Panelen worden meestal in rijen gemonteerd schuin geplaatst op stellages op de grond. De panelen draaien niet mee met de zon. Er is afstand nodig zodat de ene rij geen schaduw werpt op de volgende. Ongeveer de helft van het grondoppervlak is dan met zonnepanelen bedekt. De stellages zijn relatief goedkoop. De opstellingen zijn vaak rond de 2,20 meter hoog. Sommige marktpartijen zijn van mening dat een installatie tot 1 meter hoogte ook mogelijk kan zijn.

Schuin op stellage - hogere opstelling

Een schuine opstelling kan ook uit meer lagen panelen boven elkaar bestaan. Een hogere installatie biedt vaak meer kansen voor natuur en economie.

Zo kan een hogere installatie voordelig zijn voor de kansen op meervoudig ruimtegebruik. De kosten van maaien en de stellage zijn lager. Een grotere afstand tot de bodem en meer zonlicht is gunstig voor de bodemkwaliteit, vegetatie, bodemleven en andere natuurwaarden.

Echter, een hogere opstelling nabij omwonenden en infrastructuur kan als een ‘muur’ worden ervaren. Aan de andere kant is een hoge opstelling op grote afstand vaak geen probleem. De inpassing in het landschap en impact van de opstelling worden per initiatief bekeken.

Oost-west opstelling

Een mogelijkheid is om de panelen richting het oosten en het westen te plaatsen op een stellage van circa 0,5 meter. Per paneel wek je iets minder stroom op dan bij zuidelijke oriëntatie. Maar je spreidt de opwekking van energie over de dag. Gespreide opwekking van diverse vormen van duurzame energie is goed voor de capaciteit en werking van het elektriciteitsnet. Deze opstelling is alleen mogelijk als de bodem niet geschikt is voor agrarisch gebruik in de toekomst.

Horizontaal boven (agrarische) functie

Een heel ander beeld geeft een hogere horizontale opstelling boven een agrarische functie. De mate van openheid van de opstelling is beeldbepalend. Dit zou in een coulissenlandschap passend kunnen zijn.

 

Drijvend op het water

Zonnepanelen op water geven deze ruimte een extra functie. Ze kunnen meer stroom opwekken want het water koelt de panelen en reflecteert het zonlicht. Sommige typen draaien ook nog mee met de zon. Leveranciers geven aan dat er 10-25% meer stroom wordt opgewekt.

Draaibare opstelling & fundering

Deze stellage draait gedurende de dag mee met de zon. Er worden meerdere rijen panelen boven elkaar geplaatst. Per paneel wek je meer stroom op. De aanschafkosten zijn hoger en ook moet de fundering stevig zijn. De fundering is wellicht niet geschikt op plaatsen met belangrijke archeologische waarden in de bodem.

Meer over inpassing